ไลฟ์สไตล์ » วางแผนการเงินสำหรับคู่รัก ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มต้นได้ทันที

วางแผนการเงินสำหรับคู่รัก ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มต้นได้ทันที

2 กุมภาพันธ์ 2024
120   0

วางแผนการเงินสำหรับคู่รัก ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มต้นได้ทันที

วางแผนการเงินสำหรับคู่รัก

วางแผนการเงินสำหรับคู่รัก


วางแผนการเงินสำหรับคู่รัก เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิตคู่ เพราะการเงินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของครอบครัว หากคู่รักมีแผนการเงินที่ดี ก็จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตร่วมกันได้อย่างราบรื่น
บทความนี้จะช่วยให้คู่รักเข้าใจหลักการวางแผนการเงินสำหรับคู่รักอย่างง่าย ๆ สามารถนำไปปรับใช้และเริ่มต้นได้ทันที ดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกัน

สิ่งแรกที่คู่รักควรทำคือ พูดคุยกันถึงเป้าหมายทางการเงินร่วมกัน ว่าในอนาคตต้องการอะไรบ้าง เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ เก็บเงินเกษียณ เลี้ยงดูบุตร เป็นต้น การมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้คู่รักมีทิศทางในการวางแผนการเงินที่ชัดเจนขึ้น

2. สำรวจสถานะการเงินปัจจุบัน

หลังจากตั้งเป้าหมายทางการเงินร่วมกันแล้ว คู่รักควรสำรวจสถานะการเงินปัจจุบันของตนเองและคู่ครอง เพื่อดูว่ามีเงินเหลือใช้มากน้อยแค่ไหน และมีเงินออมเท่าไหร่ โดยการสำรวจสถานะการเงินสามารถทำได้โดยรวบรวมเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ เป็นต้น

3. กำหนดงบประมาณรายรับและรายจ่าย

เมื่อทราบสถานะการเงินปัจจุบันแล้ว คู่รักควรกำหนดงบประมาณรายรับและรายจ่าย โดยนำเงินเหลือใช้จากสถานะการเงินปัจจุบันมาแบ่งเป็นเงินออม เงินสำหรับใช้จ่ายประจำวัน และเงินสำรองฉุกเฉิน โดยเงินออมควรเก็บอย่างน้อย 10% ของเงินเดือน ส่วนเงินสำหรับใช้จ่ายประจำวันควรเพียงพอต่อการดำรงชีวิต และเงินสำรองฉุกเฉินควรเก็บไว้อย่างน้อย 6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำวัน

4. วางแผนการออม

การออมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคู่รัก คู่รักควรวางแผนการออมให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน เช่น หากต้องการซื้อบ้าน ก็ควรออมเงินดาวน์บ้าน หากต้องการเก็บเงินเกษียณ ก็ควรออมเงินแบบระยะยาว เป็นต้น

5. วางแผนการลงทุน

การลงทุนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มพูนเงินออม คู่รักควรศึกษาข้อมูลการลงทุนต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน โดยควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงิน

6. ประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องครอบครัวให้ได้รับเงินก้อนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ เป็นต้น คู่รักควรพิจารณาซื้อประกันชีวิตให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

7. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หากคู่รักต้องการวางแผนการเงินอย่างละเอียดและรอบคอบ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้ เช่น นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล หรือตัวแทนประกันชีวิต เป็นต้น

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์:

  • แอปพลิเคชั่นจัดการเงิน
  • เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน
  • สถาบันการเงิน

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

  • พูดคุยเรื่องการเงินกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยและสม่ำเสมอ
  • ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
  • อดทนและมีวินัยในการออมและลงทุน

การวางแผนการเงินสำหรับคู่รักจะช่วยให้ทั้งคู่สามารถสร้างอนาคตร่วมกันที่มั่นคงและมีความสุข

ที่มา : Sarakaset.com


บทความที่น่าสนใจ