เกษตรกรรม » วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ

วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ

17 มกราคม 2023
385   0

วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ

EM BALL บำบัดน้ำเสีย

EM BALL บำบัดน้ำเสีย


เมื่อพูดถึงจุลินทรีย์ EM แล้ว สามารถนำมาเป็นจุลินทรีย์ดีที่นำมาใช้ในการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์หรือเป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ แต่อีกการใช้งานอีกแบบหนึ่งที่สามารถนำ EM มาใช้ประโยชน์นั่นก็คือ การขจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย อย่างในห้องน้ำถ้ามีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็ให้นำน้ำ EM ประมาณ 1 แก้วผสมน้ำ 1 ถังใหญ่เทลงในชักโครกและบริเวณท่อน้ำทิ้งที่ทำให้เกิดกลิ่น หรือถ้าบริเวณน้ำขังที่เน่าเสียก็สาด EMลงไปเพื่อบำบัดน้ำเสีย ส่วนสาเหตุที่นำน้ำ EM มาขจัดกลิ่นได้เนื่องจาก EM เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายวัตถุเน่าเสีย สิ่งปฏิกูล และขจัดกลิ่นได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าถ้าเราหมักมูลสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็นแล้วเติม EM ฉีดพ่นลงไป กลิ่นเหม็นนั้นก็จะหายไปในเวลาไม่นาน ตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงประโยชน์ของ EM แล้วนะครับ
แต่เนื่องด้วยบางครั้งบริเวณน้ำเน่าเสียเป็นบริเวณที่ไม่สามารถเทน้ำ EM ลงไปได้ เช่น บริเวณกลางหนองน้ำ กลางห้วย หนอง คลอง บึง เป็นต้น เราก็ต้องมีการทำ EM ball ไว้สำหรับโยนไปในบริเวณที่เราต้องการ เป็นการเติมจุลินทรีย์ที่ดี เพื่อให้ไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณนั้นด้วย ทั้งนี้เรายังสามารถปั่นก้อน EM เพื่อนำไปโยนในนาข้าว สวนผลไม้หรือเอาไปวางที่ใต้ต้นไม้ที่เราต้องการเติมปุยและวัตถุอินทรีย์ลงดินครับ ส่วนวัตถุที่ต้องเตรียมสำหรับการทำ EM ball มีดังต่อไปนี้

วิธีทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย

วัตถุดิบประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ

ส่วนที่ 1

 • รำ 1 ส่วน
 • แกลบดิบ 1 ส่วน
 • ดินร่วนหรือดินโคลน 1 ส่วน

EM BALL บำบัดน้ำเสีย

ส่วนที่ 2

 • หัวเชื้อ 10 ช้อน (ประมาณครึ่งแก้ว)
 • กากน้ำตาล 10 ช้อน (ประมาณครึ่งแก้ว)
 • น้ำ 2 ลิตร

EM BALL บำบัดน้ำเสีย

ผมใช้อัตราส่วนที่ 1 แค่อย่างละ 1 ถัง ก็จะใช้น้ำประมาณ 2 ลิตร แต่ถ้าใช้อัตราส่วนที่ 1 อย่างละ กระสอบก็ต้องเพิ่มน้ำเปล่า ,EM ,กากน้ำตาลเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับวัตถุที่นำมาว่ามีมากน้อยเท่าใด

วิธีทำ 

 • นำส่วนผสมที่ 1 ทั้ง 3 ตัว คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 • นำส่วนผสมที่ 2 ผสมกันใช้ไม้คนจนกากน้ำตาลละลาย นำส่วนผสมที่ 2 ค่อยเทลงไปในดินที่เตรียมไว้ ค่อย ๆ เทลงไปอย่าให้แฉะ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วลองใช้มือปั้นดู ถ้าปั้นได้แสดงว่าใช้ได้
 • ปั้นตามขนาดที่ต้องการ ขนาดลูกปิงปอง ลูกเปตอง ฯ เมื่อปั้นเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ในร่มประมาณ 3-5 วัน ให้จุลินทรีย์ขยายตัวใน EM ball แล้วนำไปโยนในแหล่งน้ำที่ต้องการ

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ใน EM Ball

 • ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำ
 • ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศผ่านได้ดี
 • ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เป็นปุ๋ยเป็นแก่อาหารพืช
 • ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปสุสัตว์ ไก่และสุกร ได้ภายในเวลา 24 ชม.
 • ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ภายใน 1-2 สัปดาห์
 • ช่วยกำจัดแมลงวัน โดยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไมให้เข้าดักแด้เกิดเป็นตัวแมลงวัน
 • ช่วยป้องกันอหิวาห์และโรคระบาดต่าง ๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่น ๆ ได้
 • ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงแรมหรือแหล่งน้ำเสีย
 • ช่วยดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะที่หมักหมมมานานได้บทความอื่นที่น่าสนใจ