เกษตรกรรม » เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม สร้างรายได้เสริม พร้อมวิธีการเลี้ยง

เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม สร้างรายได้เสริม พร้อมวิธีการเลี้ยง

21 มิถุนายน 2024
108   0

เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม สร้างรายได้เสริม พร้อมวิธีการเลี้ยง

เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม

เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม


ไก่แจ้ เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่สร้างรายได้ดีเหมาะต่อการเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เสริม ด้วยรูปร่างที่สวยงาม วันนี้เรามีวิธี เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม มาบอกต่อกันครับ เกษตรกรหลายคนก็หันมาเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันบ้างแล้ว เพราะว่ามีราคาขายที่สูงกว่าพันธุ์ไข่หรือพันธุ์เนื้อมาก โดยราคาที่ซื้อขายกันเป็นพันเป็นหมื่นบาทกันเลยครับ
ไก่แจ้ในประเทศไทยเรามีหลากหลายสี ทั้ง สีสร้อยสุวรรณ สีกาบอ้อย สีกาบหมาก สีดอกโสน หรือเบญจรงค์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสีก็มีความงดงามแตกต่างกันไป และปัจจุบันก็มีไก่แจ้พันธุ์ผสม ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ จนได้รูปลักษณะที่งดงามขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ตลาดการขายไก่แจ้งดงามยิ่งขยายตัวมากขึ้น

ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่แจ้

  • ผู้เลี้ยงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงเสริมร่วมกับการทำงานเกษตรกรรมชนิตอื่นๆ
  • มีผลตอบแทนเร็ว และมีโอกาสขยายสายพันธุ์ได้ไวมาก ซึ่งการเลี้ยงไก่แจ้ใช้เวลาประมาณ 7-8 สัปดาห์
  • นอกจากนั้นเป็นการช่วยฝึกเด็ก คนว่างงาน และบุคคลทุพพลภาพบางประเภทให้มีงานทำ ช่วยสร้างนิสัยแก่เด็ก ให้เป็นคนเอางานเอาการและมีจิตใจรักสัตว์
  • มูลไก่สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยคอกได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ดินซึ่งไม่เหมาะแก่การปลูกพืช เป็นการลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับใส่พืชผลด้วย

พันธุ์ไก่แจ้

ไก่แจ้ที่นิยมเลี้ยงมีทั้งไก่แจ้สากลและไก่แจ้ไทย ส่วนสีที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ สีขาว สีดำ สีทอง สีกระดำ สีเทา สีขาวหางดำ สีประดู่ สีบาร์ สีโกโก้ และสีลายดอกหมาก รูปพรรณไก่แจ้ที่ดีทั่วไป ควรมีลักษณะเหมือนหยดน้ำ หน้าดี สีสวย กระรวยดั้ง หางดอก อกกลมสมส่วนเกษตรกรสามารถหาซื้อได้จากฟาร์มเลี้ยงไก่แจ้ทั่วไป

การคัดเลือกไก่แจ้

ควรมีการคัดเลือกพันธุ์ที่ดี มีสีที่สวย และมีความสมบูรณ์แข็งแรง โดยการเลี้ยงไก่แจ้จะเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน เลี้ยงเพื่อเป็นการค้า โดยเลือกสีไก่ตามความชอบของผู้เลี้ยง ในส่วนของการเลี้ยงเพื่อประกวด ต้องคัดเลือกไก่โดย พิจารณาตั้งแต่ความยาวของขา รูปทรงสายพันธุ์ที่ดี และมีลักษณะแข็งแรง ควรจะพิจารณาเลือกไก่จากฟาร์มที่เชื่อถือได้

การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการผสมพันธุ์ไก่แจ้

ควรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์และนำมาเข้าคู่ในกรงผสม โดยใช้ตัวผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 2 ตัว และควรที่จะใช้พ่อแม่พันธุ์ความสมบูรณ์ การคัดเลือกสายพันธุ์แท้นั้น ก็จึงเริ่มทำการผสมพันธุ์และควรจัดกลุ่มไก่แจ้ของตนให้เป็นไปตามแต่ละสายพันธุ์ขนาดรูปร่าง ฝูงความสามารถในการออกไข่และนิสัยของไก่แจ้การเลี้ยงไก่แจ้นั้นควรเลี้ยงแยกตามสีอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการผสมข้ามพันธุ์ลูกไก่ที่มีสีตรงตามพันธุ์จะจำหน่ายได้ราคาดีกว่าเสมอ ซึ่งพ่อพันธุ์ที่ใช้ควรมีอายุ 7-8 เดือน ส่วนแม่พันธุ์ควรเริ่มที่ อายุ 5 เดือนขึ้นไป

การจัดการลูกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

ควรมีการแยกลูกไก่เล็กออกมาอนุบาลในกล่องกระดาษหรือในกล่องสำหรับใส่ลูกไก่เล็ก และมีหลอดไฟให้ความอบอุ่นสำหรับลูกไก่โดยอยู่ในกล่องประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ลูกไก่แข็งแรง อาหารที่ใช้ควรเป็นอาหารสำเร็จรูปหนาดเล็ก น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาด ส่วนไก่รุ่น ควรมีการคัดเลือกลูกไก่ที่มีขาสั้นเพื่อแยกออกมาขุน โดยการเลี้ยงไก่เล็กนับว่าเป็นการเลี้ยงระยะที่สำคัญมากที่สุด ต้องมีการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดี

การสร้างโรงเรือน

การสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่มีความจำเป็นมาก เพราะลักษณะของโรงเรือนที่ดีจะทำให้ไก่ไม่เกิดความเครียดเนื่องจากอากาศร้อน ทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น ไก่มีสุขภาพดีลดปัญหาการเกิดโรค และจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น กรงของไก่แจ้ควรสร้างหันหน้าไปทางที่มีหน้าต่าง หรือประตูหันออกสู่ด้านนอก กรงไก่แจ้นั้นควรอยู่ในที่ที่ค่อนข้างมีทั้งร่มเงา และแสงแดดแล้วก็ต้องบังฝนได้เพื่อไม่ให้ไก่แจ้เป็นหวัด และอากาศต้องถ่ายเทสะดวก แต่ต้องไมโดนลมแรง ๆ

วัสดุรองพื้น และอุปกรณ์ที่จำเป็น

การเลี้ยงไก่แจ้นิยมใช้ทรายเป็นวัสดุรองพื้น เพราะง่ายต่อการทำความสะอาด คือจำเป็นต้องมีรางอาหาร ที่ตักอาหาร กระปุกน้ำตามขนาดของไก่กล่อง หรือกรง และหลอดไฟแขวน สำหรับลูกไก่และไก่รุ่น ควรมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดทั่ว ๆ ไป เช่น ไม้กวาดตะแกรงร่อนทราย

อาหารสำหรับไก่แจ้

อาหารที่นิยมใช้เป็นอาหารสำเร็จรูปอัดเม็ด ข้าวเปลือกทราย และหญ้า โดยให้ในปริมาณที่เหมาะสม ที่สำคัญน้ำจะต้องมีให้ไก่กินอย่างเพียงพอตลอดเวลา เพราะถ้าหากไก่ขาดน้ำจะมีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรง เพราะน้ำจะช่วยระบายความร้อนให้กับร่างกาย น้ำที่ให้ไก่กินต้องสะอาด และเย็น

การเตรียมไก่เพื่อจำหน่าย

สำหรับการเตรียมไก่เพื่อการจำหน่าย มีความสำคัญต่อผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มราคาให้กับตัวไก่แล้ว ยังช่วยยกระดับฟาร์มให้มีคุณภาพมากขึ้น ผู้เลี้ยงสามารถทำได้โดยทำการคัดเกรดไก่ตั้งแต่ไก่อายุประมาณ 1 เดือนขึ้นไป โดยคัดแยกไก่ขาสั้น กับไก่ขายาวออกจากกัน และคัดไก่ที่มีความต้องการของตลาดมากออกจากไก่ทั่วไป การจัดชุดไก่ควรจัดตามประเภทสีไก่โดยให้อยู่ในสีเดียวกันเท่านั้น เพื่อป้องกันการผสมข้ามสี และป้องกันปัญหาการจิกตีกัน

ปัญหาการติดโรค

หากเมื่อเกิดโรคกับไก่แจ้แล้วนั้นย่อมที่จะส่งผลทำให้สุขภาพของไก่นั้นไม่ดี หรือกระทบมาก จนถึงขั้นพิการหรือเสียรูปร่างของไก่แจ้ได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงควรทำการป้องกันก่อนที่ไก่แจ้จะเสียหาย ซึ่งการติดโรคของไก่แจ้อาจเกิดขึ้นจากความไม่สะอาดของโรงเรือน หรือความไม่สมบรูณ์ของไก่แจ้ที่มีภูมิต้านทานโรคน้อย ฉะนั้นต้องแยกไก่ที่ป่วยออกเพื่อเลี้ยงในกรงเดี่ยว

วิธีการป้องกัน

ควรทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิล หลอดลมกเสบ โรคฝีดาษ และอหิวาต์ ตามโปรแกรมกำหนดและมีการกำจัดพยาธิภายนอก ได้แก่ เหา หมัด ไร โดยวิธีการฉีดบริเวณพื้นบริเวณคอก หรือ ละลายยาแล้วจับตัวไก่จุ่มในน้ำยาเพื่อเป็นการป้องกันควรป้องกันกำจัดพยาธิภายในอาทิพยาธิไส้เดือน ดำเนินการโดยทำความสะอาดคอก กวาดอุจจาระออกบ่อย ๆ อย่าให้คอดขึ้นและมีการถ่ายพยาธิเป็นประจำ

เอกสารคำแนะนำ ไก่แจ้สวยงาม : แนวทางการส่งสริมการเลี้ยงไก่แจ้เพื่อสร้างรายได้. กรณีศึกษา ร่วมสนิทฟาร์มไก่
แจ้สวยงาม หมู่ที่2 ตำบลหัวสะพาน อำเภอท่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
http://human.nstru.ac.th/student_research/upload_images/20170517195855Lovely%20Bantam.pdf (5
เมษายน 2562)
บทความอื่นที่น่าสนใจ