ท่องเที่ยว » บ้านป่าบงเปียง สัมผัสทุ่งนาสีเขียว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บ้านป่าบงเปียง สัมผัสทุ่งนาสีเขียว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

2 พฤศจิกายน 2023
73   0

บ้านป่าบงเปียง สัมผัสทุ่งนาสีเขียว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บ้านป่าบงเปียง

บ้านป่าบงเปียง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าบงเปียงเป็นที่รู้จักกันดีจากทุ่งนาขั้นบันไดอันงดงามที่ทอดยาวไปตามเนินเขาสูง ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อน บ้านป่าบงเปียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
บ้านป่าบงเปียง ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล อากาศจึงเย็นสบายตลอดทั้งปี หมู่บ้านมีประชากรประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวโพด และพืชผักต่างๆ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมบ้านป่าบงเปียงคือช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม) เมื่อทุ่งนากำลังเขียวขจี ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) นาข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง

บ้านป่าบงเปียง

บ้านป่าบงเปียงมีที่พักให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นโฮมสเตย์ที่เปิดโดยชาวบ้านในหมู่บ้าน ที่พักส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ นักท่องเที่ยวจึงจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

กิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถทำได้เมื่อมาเยือนบ้านป่าบงเปียง ได้แก่ การเดินชมทุ่งนาขั้นบันได การชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก การเที่ยวชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชาวบ้าน การเดินป่าไปยังจุดชมวิวต่างๆ

ช่องทางการเดินทางไปยังที่ บ้านป่าบงเปียง

ซึ่งที่อยู่นั้นก็จะเป็นทางด้าน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และพิกัดก็ตามนี้เลย https://goo.gl/maps/jWGqT4YCZioYQ9517 คุณนั้นสามารถติดต่อได้ทุกวันในเวลาราชการโดยตรง

ที่มา : เพจ  บ้านดอย โฮมสเตย์ บ้านป่าบงเปียง
บทความที่เกี่ยวข้อง