การทำน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร อย่างง่ายๆ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การทำน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร อย่างง่ายๆ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การทำน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร

การทำน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร

น้ำหมักชีวภาพ คือ การนำเอาพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ มาหมักกับน้ำตาลทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จำนวนมากซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปช่วยสลายธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในพืช มีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหารพืชเมื่อถูกย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคที่เรียหรือจุลินทรีย์สารต่างๆจะถูกปลดปล่อยออกมา เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุฮอร์โมนเร่งการเจริญติบโต เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำหมักชีวภาพ มี 3 ประเภท คือ

 • น้ำหมักชีวภาพจากพืชสดสีเขียว (น้ำแม่)
 • น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สุก (น้ำพ่อ)
 • สารขับไล่แมลง (น้ำหมักจากพืชสมุนไพร)

น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำสกัดชีวภาพ อีกทางเลือกของเกษตรกร สำหรับใช้ในการป้องกัน กำจัดศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีวิธีทำน้ำหมักชีวภาพ อย่างง่ายๆ ท่านสามารถทำเองได้ สบายมาก
น้ำหมักชีวภาพ มี 2 ประเภท คือ

 • น้ำหมักชีวภาพจากพืช ทำได้โดยการนำเศบพืชสด ผสมกันน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาลอัตราส่วน กากน้ำตาล เ ส่วน พืชผัก 3 ส่วน หมักรวมกันในถังปีดฝา หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน เราจะได้ของเหลวข้น ๆ สีน้ำตาล ซึ่งเราเรียกว่า น้ำหมักชีวภาพจากพืช
 • น้ำหมักชีวภาพจากสัตว์ มีขั้นตอนทำคล้ายกับน้ำหมักจากพืช แตกต่างกันตรงวัตถุดิบจากสัตว์ เช่น หัวปลา ก้างปลา หอยเชอรี่ เป็นต้น

เคล็ดลับในการทำน้ำหมักให้ได้ผลดี

 • ควรเลือกใช้เศยพืชผัก ผลไม้ หรือเศยอาหารที่ขังไม่บูดเน่า สับหรือบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ในภาชนะที่มีปากกว้าง เช่นถังพลาสติก หรือโอ่ง หากมีน้ำหมักชีวภาพอยู่แล้วให้เทผสมลงไปแล้วลดปริมาณกากน้ำตาลลง ปิดฝาภาชนะทิ้งไ ว้ จนได้เป็นน้ำหมักชีวภาพ จากนั้นกรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิทรอการใช้งานต่อไป
 • ในระหว่างการหมัก ห้ามปีดฝาภาชนะจนแน่นสนิทเพร าะอาจทำให้ระเบิดได้เนื่องจากระหว่าง การหมักจะเกิดก๊าชต่าง ขึ้น เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน เป็นต้น
 • ไม่ควรเลือกพืชจำพวกเปลือกส้ม ใช้ทำน้ำหมัก เพราะมีน้ำมันที่ผิวเปลือกจะทำให้จุดินทรีย์ไม่ย่อยสลาย

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพสูตรผสมน้ำ อย่างง่ายๆ ท่านสามารถทำเองได้ สบายมาก โดยการนำ ผลไม้หรือพืชผักหรือเศษอาหาร 3 ส่วน น้ำตาล เส่วน น้ำ 10 ส่วน ใส่รวมกัน ในภาชนะ (ขวด, ถัง) ที่มีฝาปิดสนิท อย่าให้อากาศเข้า โดยเว้นที่ว่างไว้ประมาณ 1 ใน 5 ของขวดถัง หมั่นเปีดฝา คลายแก๊สออก และปิดกลับให้สนิททันที วางไว้ในที่ร่ม อย่ให้ถูกแสงแดด หมักไว้ 3 เดือน เราก็จะได้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งมีจุลินทรีข์ สารอินทรีย์ ธาตุอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวคล้อม เช่น ใช้ทำปุ๋ยสะอาด (แทนปุ๋ยเคมี) ใช้ในการเพาะปลูกกสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ ใช้ในการซักล้างทำความสะอาด(แทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู น้ำยาล้างจาน) ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ โถส้วม ห่อระบายน้ำ

สูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ 3 : 1: 10
ผลไม้ : น้ำตาล : น้ำ หมักนาน 3 เดือน

การขยายน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพที่หมักได้ 3 เดือนแล้ว ใช้สายยางดูด เฉพาะน้ำใสออกมา ใส่อีกภาชนะหนึ่ง ส่วนนี้เป็นหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ นำน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วน น้ำตาล 1 ส่วน และ น้ำ 10 ส่วน ใส่รวมในภาชนะ (ขวด, ถัง) ที่มีฝาปีดสนิท โดยเว้นที่ว่างไว้ประมาณ 1 ใน 5 ของขวด หมั่นเปิดฝ่า คลายแก๊สออก และ ปิดกลับ ให้สนิททันที วางไว้ในที่ร่ม อย่าให้ถูกแสงแดด หมักไว้ 2 เดือน เราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพอายุ เดือน ขขายต่อตามวิธีข้างต้นทุก 2 เดือน เราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ (7, 9, 10 เดือน, 1, 2. 3…ปี) ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

สูตร การขยายน้ำหมักชีวภาพ 1 :1 : 10
น้ำหมักชีวภาพ : น้ำตาล : น้ำ หมักขยายต่อทุก 2 เดือน

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

ด้านการเกษตร

 • ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ในดินและน้ำ
 • ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ ด้านทาน โรคและแมลง
 • ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทำให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
 • ช่วยให้ผลผลิตคงทน เก็บรักษาไว้ได้นาน

ด้านปศุสัตว์ สามารถช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์ได้ ช่วยป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในสัตว์แทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ทำให้สัตว์แข็งแรง มีความต้านทานโรค ช่วยกำจัดแมลงวัน ฯลฯ

ด้านการประมง ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำ ช่วยรักษาโรคแผลต่าง ๆ ในปลา กบ จระเข้ได้ ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ ช่วยให้เลนไม่เน่าเหม็น

ด้านสิ่งแวดล้อม น้ำหมักชีวภาพ สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป แถมยังช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพอากาศที่เสียให้สดชื่น และมีสภาพดีขึ้น

ประโยชน์ในครัวเรือน เราสามารถนำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้ในการซักล้างทำความสะอาดแทน สบู่  ผงซักฟอก แชมพู น้ำยาล้างจาน รวมทั้งใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ โถส้วม ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ได้ด้วย

       เห็นประโยชน์ใช้สอยของ น้ำหมักชีวภาพ มากมายขนาดนี้ ชักอยากลองทำน้ำหมักชีวภาพดูเองแล้วใช่ไหมล่ะ จริง ๆ แล้ว น้ำหมักชีวภาพ มีหลายสูตรตามแต่ที่ผู้คิดค้นขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ กัน วันนี้เราก็มี วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพ แบบง่าย ๆ มาฝากกันด้วย


บทความอื่นที่น่าสนใจ

สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุน เร่งไข่ดก ประหยัดค่าใช้จ่าย

สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุน เร่งไข่ดก ประหยัดค่าใช้จ่าย

สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุน

    อาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ เป็ดเนื้อ หรือเป็ดไร่ทุ่งที่เราคุ้นชินกันนั้น เป็นอาชีพที่เราพบเห็นได้เป็นประจำในอดีต และทุกวันนี้อาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ หรือเป็ดเนื้อ ค่อยๆจางหายไป เหลือให้เห็นเพียงไม่มีเจ้า เนื่องด้วยต้นทุนค่าอาหารเป็ดที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้ผู้เลี้ยงแบบรับต้นทุนค่าอาหารเป็ดไม่ไหว ค่อยๆเลิกเลี้ยงไป นางนงนุช สีสมุทร เกษตรกรรุ่นใหม่บ้านหัวคู ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้หาวิธีลดต้นทุนค่าอาหารเป็ดโดยได้ลองผิดลองถูกหา สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุน เร่งไข่ดก ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและได้ผลจริง มีขั้นตอนดังนี้

    วัตถุดิบในการผลิตอาหารเป็ดนั้น แต่ล่ะพื้นที่อาจจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมดังนั้นในการผลทำ สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุนเร่งไข่ดก อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

วัสดุ/อุปกรณ์

 • รำอ่อนหรือรำหยาบที่หาได้ตามพื้นที่ จำนวน 1 ส่วน
 • หัวอาหารไก่ไข่ จำนวน 1 ส่วน
 • แหนแดง, ใบตำลึง, ต้นกล้วยสับ อย่างไดอย่างหนึ่งก็ได้ตามความสะดวก จำนวน 2 ส่วน
 • กากน้ำตาล 1/2 กิโลกรัม
 • เกลือ 1-2 ขีด
 • ปลายข้าว 1-2 กิโลกรัม

วิธีการทำ

      รำอ่อนหรือรำหยาบ และหัวอาหารไก่ไข่ แหนแดง, ใบตำลึง, ต้นกล้วยสับ เทลงไปในกะละมังผสมอาหาร แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้น เทกากน้ำตาล เกลือ และ ปลายข้าว ลงไปคลุกคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นก็สามารถนำไปเป็นอาหารเป็ดไข่ได้แล้ว ปริมาณส่วนผสมที่ได้จะเลี้ยงเป็ดไข่สามารถปรับอัตราส่วนได้ตามความเหมาะสมหรือตามจำนวนเป็ดที่เลี้ยงได้เลย

การนำไปใช้

สามารถนำอาหารเป็ดที่ผสมได้ ให้เป็ดกินในช่วงเวลาเช้าและเย็นได้เลยไม่ต้องหมัก หรือจะหมกทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ได้

ประโยชน์

เมื่อเป็ดได้ทาน สูตรอาหารเป็ดลดต้นทุนเร่งไข่ดก แล้วก็จะช่วยทำให้เป็ดสามารถออกไข่ได้มากขึ้นและลดต้นทุนเรื่องของค่าหัวอาหารสำเร็จรูป อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ ทำให้เป็ดมีสุขภาพดี ประหยัดค่าใช้อาหาร ทำให้เกษตรกรก็มีรายได้จากการขายไข่เพิ่มขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :

นางนงนุช สีสมุทร เกษตรกรรุ่นใหม่บ้านหัวคู ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
บทความอื่นที่น่าสนใจ

ข้อคิดที่ชอบจากหนังสือ เราจะเติบโตขึ้นทุกครั้ง หลังฝนตก

ข้อคิดที่ชอบจากหนังสือ เราจะเติบโตขึ้นทุกครั้ง หลังฝนตก

เราจะเติบโตขึ้นทุกครั้ง หลังฝนตก

วันนี้ผมจะมารีวิวและสรุปหนังสือที่มีชื่อว่า เราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งหลังฝน ” ถ้าเราไม่มีความสุขตอนนี้ อาจเป็นเพราะเราเอาความสุขทั้งหมดไปฝากไว้กับอนาคตก็ได้ ”  สรุปเนื้อหาที่น่าสนใจ สำหรับคอนักน่าอ่านทุกท่านรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน กับ ข้อคิดที่ชอบจากหนังสือ เราจะเติบโตขึ้นทุกครั้ง หลังฝนตก 1.  ไม่มีสิ่งใดสายเกินสำหรับผู้มีความฝัน อย่าเฝ้ารอความสุขในอนาคต จนปล่อยให้ความสุขในปัจจุบันหลุดมือไม่ว่าความสุขในอนาคตของเราจะหน้าตาเช่นไร ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ในปัจจุบันกาลอย่าเอาแต่รอคอยความสุขในอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะมีวันมาถึงรึเปล่า
 2. เช่นเดียวกับการต้องใช้ความพยายามเพื่อเก่งกาจในการทำสิ่งใดการมีความสุขก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเช่นกัน ไม่ว่าฤดูหนาวจะหนาวเย็นสักเพียงใด ฤดูใบไม้ผลิที่สดใสย่อมรอเราอยู่
 3. หากชีวิตคือการแต่งแต้มภาพบนกระดาษขาว ถึงภาพจะแสนห่วย ก็จะขอวาดตามที่ตัวเองต้องการ ฤดูหนาวจะหนาวเหน็บยาวนานเพียงใด ฤดูใบไม้ร่วงย่อมมาเยือน
 4. ความสุขที่แท้จริงไม่รู้เริ่มจากตอนไหน แต่มันเริ่มได้จากถ้อยคำทั้งของเรา เพื่อน คนรอบตัว ความสุขอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่อนาคต
  ความสุขเล็กๆอยู่กับเราจนเคยชิน จนเรามองข้ามมันไป
 5. เส้นทางอนาคตเลือกจากสิ่งที่ ”ใช่” มากกว่าสิ่งที่ “ถนัด”
 6. จงจำเอาไว้ว่าที่คุณมาถึงตรงนี้ได้ตอนนี้ เพราะค่อยๆ ทำสิ่งไม่ถนัดที่ละอย่างด้วยตัวเอง
 7. เมื่อเกิดพายุกิ่งไม้ที่ต้านแรงลมล้วนเปราะหักแต่เม็ดทรายที่โอนอ่อนตามแรงพายุ
  ยังคงเป็นเช่นเดิม เราไม่ได้ออกเดินทางแห่งชีวิต เพื่อตามหาความสมบูรณ์พร้อม แต่เราใช้ชีวิตต่อ เพื่อตามหาความสุขดีที่สุดตามที่มี และสุขใจในการเดินทางเช่นนั้น
 8. ชีวิตคือการแก้ไขปรับปรุงต่อเนื่อง กระนั้นจงเชื่อในตัวเองไม่ใช่แค่เชื่อว่าเราเก่ง แต่เชื่อว่าเรา ก็พลาดได้ ชีวิตมีทั้งดีร้าย ขอเพียงอย่าลืมว่าในเวลาตกต่ำ ช่วงเวลารุ่งเรื่องก็จะมาเยือน
 9. ก้าวเดินต่อไปเถอะไม่ว่าจะมุ่งหน้าสู่หนทางใด วันเวลาแห่งหนุ่มสาวมีโอกาสเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด เล่มนี้ยังมีข้อคิดดีๆ อีกมาก

ผู้เขียน : คึลแบอู
ผู้แปล : ตรองสิริ ทองคำใส

จำนวนหน้า : 212 หน้า
สำนักพิมพ์ : springbooks
เดือนปีที่พิมพ์ : 7/2021


บทความที่น่าสนใจ

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก อาชีพเสริม 2 เดือนก็จับขายได้

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก อาชีพเสริม 2 เดือน ก็จับขายได้

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงกุ้งฝอย เป็นอีกหนึ่ง อาชีพเสริมที่สร้างรายได้งาม ๆ โดยการ เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก ที่สามารถดัดแปลงพื้นที่รอบตัวบ้านมาเลี้ยงกุ้งฝอยได้แบบง่ายๆ ซึงในบทความนี้เราจะมาพูดถึง การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกและเคล็ดลับการเตรียมบ่อ วิธีเลี้ยงกุ้งฝอย ช่องทางการตลาด กันครับ

กุ้งฝอย เป็นกุ้งขนาดเล็กที่พบทั่วไปในแหล่งน้ำจืด ซึ่งนิยมนำมาประกอบอาหาร ทั้งน้ำพริกกุ้ง และก้อยกุ้ง รวมถึงแปรรูปเป็นกะปิ และกุ้งแห้งเป็นต้นกุ้งฝอยที่วางขายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะจับได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องในปัจจุบัน ทำให้ราคากุ้งฝอยพุ่งสูงกว่ากิโลกรัมละ 200 -300 บาท เลยทีเดียว

ขั้นตอนการเตรียมบ่อ

 • สำหรับการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนั้นสามารถทำบ่อได้หลายแบบ เช่น การขุดดินเตรียมบ่อลึก 70 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร แล้วเอา พลาสติกทมาปูก้นบ่อนำดินมาเทถมให้ทั่วก้นบ่อบนพลาสติกประมาณ 7-8 เซนติเมตร หรือ จะซื้อกระชังบกก็ได้เช่นกัน สะดวกและรวดเร็วเคลื่อนย้ายง่ายด้วย
  เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก
 • เมื่อเลือกวิธีได้แล้วก็ทำการเติมน้ำลงไปให้เต็มบ่อพอดี แล้วท้องบ่อไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อให้คอลีนในน้ำลดลง จากนั้นนำสาหร่าย ผักตบชะวาหญ้าขน นำมาทิ้งไว้ให้เป็นฟ่อนๆ ประมาณ 4-5 ฟ่อน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้ง
 • แล้วปล่อยกุ้งลงไปประมาณ 5 ขีด ช่วงปล่อยกุ้งลงไปไม่ต้องให้อาหารประมาณ 7 วัน เพื่อให้กุ้งปรับสภาพในบ่อก่อนเพื่อป้องกันการตายที่อาจเกิดขึ้นได้

อาหารกุ้งฝอย

 • ต้มไข่ให้สุก เอาเฉพาะไข่แดง 2 ฟอง
 • รำอ่อน 3 ขีดผสมให้เข้ากัน ปั้นเท่ากำปั้น โยนลงไปในบ่อประมาณ 3 ก้อน

หลังจากให้อาหารประมาณ1 เดือน กุ้งจะวางไข่ให้สังเกตตอนกลางคืนโดยการนำไฟฉายมาส่องดูว่ากุ้งจะวางไข่หรือไม่

เทคนิคการเร่งกุ้งให้วางไข่ ให้นำสายยางน้ำประปามาเปิดลงในบ่อ โดยการเปิดแรงๆ ประมาณ 10-20 นาที เพราะกุ้งชอบเล่นน้ำไหล แล้วจะดีดตัวทำให้ไข่ตกลงมา (ธรรมชาติน้ำนิ่งกุ้งไม่วางไข่) ประมาณ 1-2 เดือน กุ้งก็จะโตเต็มที่ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 เดือน จะได้กุ้งประมาณ 20-30 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 200-300 บาท

สูตรวิธีการช่วยดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรคในบ่อ และให้กุ้งโตเร็ว

 • EM 2 ช้อนแกง
 • กากน้ำตาล 2 ช้อนแกง
 • น้ำ 1 ลิตร

การนำไปใช้งาน

 • นำส่วนผสมมาหมักรวมกันตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 1 อาทิตย์
 • อัตราส่วนในการใช้ : อีเอ็ม 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่บัวรดน้ำราดให้ทั่วบ่อ จะใช้หลังจากที่เติมน้ำลงไปก่อนปล่อยกุ้ง จะช่วยดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรคในบ่อ กุ้งโตเร็ว

การตลาด

ตลาดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. ตลาดกลุ่มแรกขายลูกพันธุ์ ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมจากการเลี้ยงกุ้งฝอย ซึ่งเราสามารถที่จะจัดส่งจำหน่ายทั่วทุกจังหวัด พร้อมให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงการดูแล 
 2. ตลาดกลุ่มขายเนื้อ มีทั้งตลาดชุมชน ตลาดอำเภอ ตลาดภายในจังหวัด และตลาดจังหวัดใกล้เคียง โดยราคาในท้องตลาดสำหรับกุ้งฝอย มีมูลค่า 200-300 บาทต่อกิโลกรัม และพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอย อยู่ที่ตัวละ 1-2 บาท (แล้วแต่พื้นที่)

การเลี้ยงกุ้งฝอยสำหรับมือใหม่นั้นทำได้ยาก เนื่องจากกุ้งฝอยเป็นสัตว์ที่มีอัตราการเลี้ยงรอดต่ำ ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ หรือ ทักษะความรู้ในด้านนี้ แต่อยากเริ่มต้นเลี้ยงควรศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดให้รอบคอบก่อนเริ่มต้นเลี้ยง ควรศึกษาช่องทางการตลาด แหล่งรับซื้อ หรือ ไปศึกษาดูงานจากแหล่งเลี้ยงกุ้งฝอยใกล้บ้านท่าน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม | www.sarakaset.com
บทความอื่นที่น่าสนใจ

แกงปลาแขยงไข่ใส่หน่อไม้ส้ม แซ่บๆ สูตรบ้านๆ

แกงปลาแขยงไข่ใส่หน่อไม้ส้ม แซ่บๆ สูตรบ้านๆ

แกงปลาแขยงไข่ใส่หน่อไม้ส้ม

เมื่อถึงน่าฝนทีไรก็จะมีพวกปลาจำนวนมาก และหนึ่งในปลาที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัด นั้นก็คือปลาแขยงนั้นเองครับ ถ้าใครเคยได้ลิมลองรสชาติของเจ้าปลาแขยงไข่ แล้วจะรู้ว่ารสชาติไม่ธรรมดาไม่ว่าจะย่างหรือต้ม บอกเลยว่าเด็ดมากๆครับ โดยเฉพาะเมนู แกงปลาแขยงหน่อไม้ส้ม นั่นเอง แซ่บๆ มากๆ เมนูนี้จะใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง มีวิธีการทำอย่างไร ตามมาเข้าครัวได้เลย

ส่วนผสม

 • ปลาแขยงไข่
 • หน่อไม้ส้ม
 • ใบแมงลัก
 • ต้นหอม

เครื่องแกง

 • พริกสดแดง
 • ตะไคร้
 • กระเทียม
 • หอมแดง
 • ผงปรุงรส
 • เกลือ ,ปลาร้า ,น้ำปลา
 • น้ำเปล่า

ขั้นตอนการทำ

 • เริ่มจากการนำหน่อไม้ส้มที่เราเตรียมไว้ ตักปริมาณตามที่เราต้องการจะใส่ในแกง โดยเราต้องทำการต้มหน่อไม้ส้มด้วยนำ้ปเปล่าก่อนชักหนึ่งรอบเพื่อเอาความเค็มและความเปรี้ยวของหน่อไม้ส้มออก เพราะบางทีรสชาติของหน่อไม้ส้มอาจจะเค็มหรือเปรี้ยวเกินไป แล้วแต่ระยะเวลาที่เราหมักไว้ครับแล้วพักเตรียมไว้ครับ
 • จากนั้นตำเครื่องเคียงกัน โขลกตะไตร้และพริกแห้งให้ละเอียดเข้ากันแล้วนำหัวหอมแดงลงไปโขลกให้พอละเอียดเข้ากันกับตะไคร้และพริก
 • เมื่อเราเตรียมเครื่องแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำกันเราครับ เริ่มจากการตั้งหม้อเพื่อทำแกงได้เลย ใส่กลือลงไปเล็กน้อย จากนั้นใส่เครื่องเคียง และตะไคร้ลงในหม้อได้เลยรอให้น้ำเดือด ตามด้วยใส่น้ำปลาร้า และปรุงรสจ้า ใส่น้ำปลา ใส่ผงชูรสนิดหน่อย ปรุงแซบๆตามใจชอบได้เลย
 • รอหม้อเดือดจัด จากนั้นใส่ปลาแขยงลงไปในหม้อ ปิดฝาต้มทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที ให้ปลาแยงสุกเปื่อยแล้วตามหน่อไม้ส้มลงไปได้เลย
 • รอหม้อเดือด คนๆ ให้หน่อไม้ส้มเข้าน้ำเข้าปลา จากนั้นใส่ผักที่เราล้างหั่นเตรียมไว้ลงไปได้เลย แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทาน

เสร็จแล้วครับ เมนูแกงปลาแขยงไข่หน่อไม้ส้ม เป็นยังไงบ้างครับ สำหรับเรื่องของการปรุงรสนั้นจะไม่ตวงว่าจะต้องใส่อะไรเท่าไหร่ เราปรุงรสตามความชอบของเราได้เลย
บทความที่น่าสนใจ

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น เรียบ หรู ดีไซน์ทันสมัย พร้อมครัวไทย

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น เรียบ หรู ดีไซน์ทันสมัย พร้อมครัวไทย

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น ถือเป็นสไตล์การแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสไตล์ที่สวยที่เรียบง่าย และแฝงไปด้วยความทันสมัย เข้ากันกับเฟอร์นิเจอร์แทบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการทำความรู้จักบ้านแบบโมเดิร์นให้ดียิ่งขึ้น เรามีข้อมูลเบื้องเกี่ยวกับบ้านสไตล์นี้มาฝาก แล้วคุณจะได้รู้ว่าบ้านสไตล์โมเดิร์น มีดีมากกว่าความสวยงาม
วันนี้เรามีแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น สวยเฉียบ เรียบ หรู มีดีไซน์ พร้อมครัวไทย มาฝากกันอีกเช่นเคย สำหรับบ้านหลังนี้ ประกอบไปด้วยขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องโถงใหญ่ 1 ห้องครัว 1 ห้องฟิตเนส 1 ห้องพระ พื้นที่ใช้สอย 155 ตร.ม. งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ราว 1.8 ล้านบาท ยกพื้นสูงจากที่ดินเล็กน้อย ประมาณ 60 ซม. จะสวยขนาดไหน ไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้กันได้เลยครับ

ผลงานและรูปภาพ : ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์
เรียบเรียง : esanbanna.com

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น

บ้านทรงกล่องสไตล์โมเดิร์นโทนสีขาวเทา ตัวบ้านยกพื้นสูง ทาสีขอบพื้นผนังด้านล่างด้วยสีเทาช่วยกันเปื้อนผนัง ภายนอกใช้ผนังแบบเรียบ ติดไฟฝ้านอกด้านบนช่วยส่องตัวบ้านให้สวยงามและส่องสว่างในตอนกลางคืน

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น

ประตูทางเข้าหลักเลือกใช้บานไม้สีน้ำตาล ใช้หน้าต่างบานกระจกกรอบสีดำเพิ่มลายเส้นให้กับผนัง ทำหลังคากันสาดทรงแบนเรียบคุลมพื้นที่เฉลียงหน้าบ้าน

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น

ภายในของบ้าน มีห้องโถงที่น่าอยู่ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว้างและสว่าง กระเบื้องปูพื้นมีผิวที่มัน ออกเป็นสีเทา ผนังห้องแต่งด้วยสีขาวและมีบัวพื้นเป็นไม้สีเทา ฝ้าเพดานเลือกใช้ที่เป็นแบบเรียบ พร้อมทั้งฝังไฟดาวน์ไลท์ทรงกลมไว้ ห้องนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนร่วมกัน

ห้องน้ำออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ดูเท่สวยทันสมัยน่าใช้งาน

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น ดีไซน์สวยโดดเด่น ทันสมัยสวยงาม หลังนี้ก่อสร้างที่  บ้านหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จัยภูมิ   ผลงานการออกแบบและก่อสร้างโดย ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์ ในส่วนเรื่องราคาถ้าสามารถสอบถามได้จากข้อมูลด้านล่างหรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อทีมงานผู้สร้างได้ทันที

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์
บทความอื่นที่น่าสนใจ

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา ผสมผสานสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวในหลังเดียว

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา ผสมผสานสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวในหลังเดียว

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา เป็นหนึ่งในดีไซน์บ้านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ด้วยรูปทรงหลังคาที่เรียบง่าย ทันสมัย แต่แฝงไว้ด้วยความคลาสสิก ผสมผสานกับการออกแบบที่เน้นฟังก์ชันการใช้งาน เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
สำหรับบ้านหลังนี้ เป็น บ้านสไตล์ร่วมสมัย ผสมผสานทรงหลังคาปั้นหยา จั่ว มะนิลา  ขนาด 1 ห้องมาสเตอร์รูม 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ครัว 1 ซักล้าง 1 โถงรับแขกกว้างๆ   ผลงานการออกแบบและก่อสร้างจาก  ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์  เป็นบ้านพักอาศัย1 ชั้น สไตล์คอนเทมโพรารี่  ยกพื้นสูงจากที่ดินเล็กน้อย ประมาณ 60-80 ซม. การออก  จะสวยขนาดไหน ไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้กันได้เลยครับ

ผลงานและรูปภาพ :  ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์ 
เรียบเรียง : esanbanna.com

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา

หลังนี้เป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียวสไตล์ร่วมสมัย ผสมผสานทรงหลังคาปั้นหยา ทรงจั่ว และทรงมะนิลาได้อย่างลงตัวในหลังเดียว แต่งช่องกระจกด้านบนเป็นดีไซน์ของตัวบ้าน

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา

ตัวบ้านถูกยกพื้นสูงเล็กน้อย หลังคาบ้านคาปั้นหยา จั่ว มะนิลา มุงด้วยกระเบื้องแบบเรียบโทนสีดำเข้ม ที่ตัดเชิงชายคาสีขาวได้อย่างลงตัว ผนังนอกบ้านมีการติดตั้งด้วยบานประตูหน้าต่างเป็นกระจกโทนสีใส กรอบด้วยอลูมิเนียมสีดำที่ตัดกับผนังสีขาวได้อย่างสวยงาม บริเวณหน้าบ้านทำระเบียงที่นั่ง

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา

มุมด้านหลังของตัวบ้านจะมีประตูบ้านใหญ่เชื่อมต่อเข้าหาตัวบ้านเพิ่มความสะดวกสบาย เทพื้นคอนกรีตเป็นทางเดินรอบตัวบ้านและป้องกันน้ำกระเด็นโดนผนัง เลือกใช้ประตูและหน้าต่างบานกระจกช่วยรับแสงสว่างจากภายนอกเข้าไปด้านใน

บ้านสไตล์ร่วมสมัยคาปั้นหยา

ภายในตัวบ้าน นั้นเราจะพบกับส่วนของโถงที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้สอย เลือกปูพื้นกระเบื้องโทนสีเทาขาวเพิ่มความสว่างดูสะอาดตา ผนังทาสีขาว  พร้อมทั้งฝ้าหลุมขนาดยาวทาสีขาว ประดับตกแต่งโคมไฟคริสตัลดวงใหญ่และไฟซ่อนฝ้าสีสวย ฝั่งซ้ายมือนั้นจะเป็นประตูเชื่อมไปยังโซนครัว

ภายในห้องโถงพื้นที่โล่งกว้าง รับแสงสว่างจากบานกระจกของประตูและหน้าต่างรอบห้อง ติดพัดลมผนังช่วยเปิดระบายอากาศ แต่งฝ้าหลุมด้านบนช่วยเพิ่มมิติและความสวยงาม  ใช้ผนังเรียบโทนสีเทาออ่อน ปูพื้นกระเบื้องโทนสีขาวเทาสวยงาม ห้องครัวอยู่ฝั่งขวามือด้านหลัง
ห้องครัวใช้โทนสีเทาอ่อน ก่อเคาน์เตอร์ครัวแบบบิวท์อิน กรุกระเบื้องสีดำและบานตู้โทนน้ำตาลเข้ม มีหน้าต่างเล็กๆ เป็นช่องลมช่วยเปิดรับแสงและระบายกลิ่นอาหาร

ส่วนห้องน้ำห้องทั้งสองห้อง ภายในปูพื้นด้วยกระเบื้องสีครีม และโทนสีลายแตกต่างกัน ผนังภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเทาสลับสีขาวพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเล็กแนวนอน และมีการตกแต่งด้วยชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสไตล์วินเทจสีขาว พร้อมกระจกส่องหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยม

เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจหรือปรึกษาการออกแบบจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นกู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สามารถติดต่อเจ้าของผลงานได้โดยตรงตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์
บทความอื่นที่น่าสนใจ

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก เรียบง่ายสวยงาม ทันสมัยโดดเด่นมีเอกลักษณ์

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก เรียบง่ายสวยงาม ทันสมัยโดดเด่นมีเอกลักษณ์

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก


แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก (Nordic House Style) เป็นรูปแบบบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของยุโรปตอนเหนือ ถือเป็นอีกหนึ่งสไตล์บ้านที่กำลังเป็นที่พูดถึงมาก อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะใครที่ หลงใหล ตกหลุมรัก บ้านดีไซน์สวย เรียบง่าย
วันนี้มาเอาใจคนชอบบ้านบ้านสไตล์นอร์ดิก (Nordic House Style)  เราจึงได้สรรหา บ้านสไตล์นอร์ดิก สวยๆ ซึ่งบอกได้เลยว่าสวยน่าอยู่มากๆ ครับ ว่าแล้วไปดูกันเลยครับ

ที่มาและรูปภาพ : ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์
เรียบเรียงโดย : esanbanna.com

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก

บ้านหลังนนี้เป็นบ้าน ขนาด 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1  ห้องโถงรับแขก  โดยใช้งบประมาณ 1.2 ล้าน บรรยากาศธรรมชาติน่าอยู่มากๆ

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก

เมื่อเรามองจากด้านหน้าตัวบ้าน จะเห็นผนังที่แต่งด้วยอิฐโชว์แนวโทนสีน้ำตาลดีไซน์เก๋ ผนังด้านข้างเป็นบานกระจกช่วยรับแสงสว่างจากภายนอกเข้าไปด้านใน และโทรสีของบ้านจะเน้นไปทางด้านสีขาว

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก

แบบบ้านสไตล์นอร์ดิก

ภายในตัวบ้านนั้นได้มีการออกแบบเพดานยกสูง เมื่อบวกกับการมีผนังสีขาว และพื้นก็เลือกใช้กระเบื้องโทนสีขาวเพิ่มความสว่าง จึงทำให้ภายในมีบรรยากาศที่ปลอดโปร่งสุด ๆ จึงเหมาะกับคนที่ชอบบ้านบรรยากาศสบาย ๆ มีแสงส่องเข้าบ้านเยอะ ๆ
ในส่วนของห้องนอน  นั้นใช้ผนังแบบเรียบโทนสีเทาอ่อน ทำฝ้าเรียบด้านบน ติดโคมไฟดาวน์ไลท์แสงสีเหลืองช่วยส่องสว่าง หน้าต่างเลือกใช้บานกระจกเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอก

ห้องครัวพื้นห้องปูทับด้วยกระเบื้องอย่างดี รวมถึงเคาน์เตอร์ครัวและผนังบริเวณนั้น บนเคาน์เตอร์ได้ติดตั้งอ่างล้างจานแบบ 1 ช่อง ส่วนในขณะที่ประกอบอาหาร ก็มีทั้งหน้าต่างและประตูหลังบ้านที่เป็นช่องทางระบายอากาศ

ภายในห้องน้ำนั้นมีการเลือกใช้กระเบื้องที่เป็นลายสีขาว และมีการจัดวางองค์ประกอบภายในได้อย่างเป็นสัดส่วนทั้งมุมใช้งานแบบเปียก และแบบแห้ง ซึ่งน่าใช้งานมากๆ

ที่มา | ศูนย์รับสร้างบ้าน เอ็น ที เฮ้าส์


หมายเหตุ : ทางเพจไม่ได้รับสร้างบ้าน เราลงให้ดูเป็นไอเดียเท่านั้น หากสนใจแบบบ้านที่รีวิว สามารถติดต่อเจ้าของผลงานโดยตรงเองได้เลย ส่วนราคาก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับสถานที่ พื้นที่ก่อสร้าง และ เกรดวัสดุ ซึ่งมีปรับขึ้น-ลงทุกปีครับ
บทความอื่นที่น่าสนใจ

ต้มยำปลาช่อน รสจัดจ้าน ครบเครื่องสมุนไพร

ต้มยำปลาช่อน รสจัดจ้าน ครบเครื่องสมุนไพร

ต้มยำปลาช่อน

ต้มยำปลาช่อน เป็นอาหารไทยยอดนิยมที่ทำจากปลาช่อน เนื้อปลาช่อนขาวแน่น หวาน และมีรสชาติอร่อยเผ็ดร้อน เปรี้ยว เค็ม กลมกล่อม ทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใคร เป็นเมนูยอดนิยมทานได้ทุกเพศทุกวัย หาซื้อง่าย ทำเองก็ง่าย ซึ่งเป็นน้ำซุปรสเปรี้ยวเผ็ด หอมสมุนไพร นิยมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ

ส่วนผสม

 • ปลาช่อนไข่ (ขนาดกลาง) 2 ตัว

เครื่องต้มยำ

 • เห็ดรวม (จากตลาด) 1 แพค
 • ตะไคร้ 2 หัว
 • ข่า 1 แง่ง
 • ใบมะกรูด 3 ใบ
 • มะนาว 1 ลูก
 • พริก (ตามความชอบ/โคลกหรือทุบ) 7-8 เม็ด
 • ใบผักชีฝรั่ง 1 ต้น
 • ผักชี 2 ต้น
 • หอมแดง (ทุบ) 2 หัว
 • มะเขือเทศ 1 ลูก
 • เครื่องปรุง
 • เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำปลา 2-3 ช้อนโต๊ะ
 • รสดี 1 ช้อนโต๊ะ
 • ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนต้มยำปลาช่อน

 • หากซื้อมาจากตลาดก็ให้แม่ค้า ทำสำเร็จเก็บพุงและไข่ไว้ โดยพุงต้องผ่าควักเศษอาหารออกล้างให้สะอาดจนหมดเมือกปลา (จะได้ไม่คาว)
 • นำเห็ดล้างทำความสะอาด หั่นให้ใส่จานไว้ ตั้งหม้อใส่น้ำ เติมเกลือ รสดีลงไป รอจนเดือดใส่เครื่องต้มยำลงไป ใส่เห็ดลงไป รอจนเดือดอีกที่ใส่ปลาลงไปรอจนสุก 15-20 นาที
 • สุกพร้อมปรุง ใส่น้ำปลา น้ำมะนาว ผงชูรส พริกโคลกผักชีหั่น ผักชีฝรั่งหั่น คนให้เข้ากันตักใส่ชามพร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ ซดน้ำโล่งๆคอ

หากใครชอบรสเปรี้ยวโดยไม่ต้องใส่มะนาวเยอะ ขยำมะขามใส่น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปด้วย จะได้อีกรสชาตินึงอร่อยไม่แพ้กันเลยครับ

เคล็ดลับ

 • เลือกปลาช่อนตัวสด เนื้อแน่น จะได้เนื้อปลาหวานอร่อย
 • ตำน้ำพริกเผาเอง จะได้รสชาติที่เผ็ดร้อนถูกใจ ใส่เห็ดฟาง เห็ดออรินจิ หรือผักอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามชอบ
  โรยหน้าด้วยพริกสดซอย เพิ่มความเผ็ดร้อน
บทความที่น่าสนใจ

บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น สวยงามทันสมัย อบอุ่นและน่าอยู่

บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น สวยงามทันสมัย อบอุ่นและน่าอยู่

บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น

ยุคสมัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลต่อการสร้างบ้านของมนุษย์ โดยผู้คนสมัยใหม่ชอบความเรียบง่าย สะดวกสบายและรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการได้รับความนิยมของ บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น เพราะทรงบ้านดังกล่าวตอบโจทย์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
วันนี้เรามีบ้านสวยๆ สไตล์ทโมเดิร์น มาฝากกันอีกเช่นเคย สำหรับบ้านหลังนี้ เป็น บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น ขนาด 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร ราคาประมาณ 1,215,000 ล้านบาท วัสดุเกรด A ทั้งหลัง การออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น หลังคาเพิงแหงน ซ้อนกัน จะสวยขนาดไหน ไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้กันได้เลยครับ

ที่มารูปภาพและทีมช่าง : โดยทีมงานรวยก่อสร้าง

บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น

บ้านหลังนี้มีหลังคาที่โดดเด่น เป็นทรงเพิงแหงนลาดเอียงไปด้านหลัง และมุงด้วยเมทัลชีท ฝ้าชายคาสีขาวแต่งขอบด้วยโทนน้ำตาล ตัวบ้านโทนฟ้าอ่อน ตัดฐานขอบล่างด้วยฟ้าเข้ม บริเวณใต้ชายคากรุทับด้วยไม้ฝาเฌอร่า ระเบียงด้านหน้าที่ต่อหลังคายื่นออกมา ปูพื้นด้วยงานไม้ รอบๆ สร้างม้านั่งไว้ใช้เป็นที่พักผ่อน และล้อมรอบด้วยเหล็กดัดอีกที 

บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น

พื้นรอบๆ เทคอนกรีตทับไว้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเสริมฐานบ้านให้แข็งแรงแล้ว ยังกันผนังไม่ให้สกปรกได้อีกด้วย

บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น

ห้องนอน ประตูทางเข้าเลือกใช้เป็นบานไม้ที่แข็งแรง และตัดกับสีผนังได้เป็นอย่างดี ภายในทั้งสองสว่าง น่าอยู่ ตกแต่งให้เป็นสไตล์เดียวกับห้องโถง เพียงแต่ฝ้าเพดานเลือกใช้แบบเรียบ หน้าต่างที่ใช้มีขนาดต่างกัน เป็นช่องทางระบายอากาศที่ดี อีกทั้งยังรับแสงธรรมชาติช่วยให้ภายในสว่าง 

ห้องครัว

ห้องครัว ห้องนี้ที่สร้างไว้โซนหลัง มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง เคาน์เตอร์ทรงตัวแอลที่สร้างไว้ติดผนัง ปูท็อปด้วยกระเบื้องสีดำ ส่วนด้านล่างเป็นกระเบื้องลายอิฐโทนสีขาว กระเบื้องที่ใช้กรุทับผนังบริเวณเคาน์เตอร์ กันน้ำและความร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งห้องนี้ตั้งอยู่ในจุดที่มีประตูเปิดออกไปยังหลังบ้านนั่นเอง

ห้องครัว

ห้องน้ำ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของบ้าน และห้องน้ำนี้ดูทันสมัย น่าเข้าใช้งาน ขนาดของห้องที่กว้าง ทั้งพื้นและผนังกรุทับด้วยกระเบื้องอย่างดี โดยออกเป็นโทนสีเทากับสีน้ำตาล จากนั้นติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ครบครัน รวมถึงหน้าต่างระบายอากาศ

สนใจสามารถติดต่อทีมงานได้ตามรายละเอียดด้านล่างเลยครับ

ที่มา : ทีมงานรวยก่อสร้าง , ติดต่อ : 0636191556 , ID line : ruuay168

หมายเหตุ : ทางเพจไม่ได้รับสร้างบ้าน เราลงให้ดูเป็นไอเดียเท่านั้น หากสนใจแบบบ้านที่รีวิว สามารถติดต่อเจ้าของผลงานโดยตรงเองได้เลย ส่วนราคาก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับสถานที่ พื้นที่ก่อสร้าง และ เกรดวัสดุ ซึ่งมีปรับขึ้น-ลงทุกปีครับ
บทความอื่นที่น่าสนใจ