เกษตรกรรม » ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ให้หน่อใหญ่ แตกหน่อดี โตเร็ว เก็บได้ตลอดทั้งปี

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ให้หน่อใหญ่ แตกหน่อดี โตเร็ว เก็บได้ตลอดทั้งปี

11 มกราคม 2024
224   0

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ให้หน่อใหญ่ แตกหน่อดี โตเร็ว เก็บได้ตลอดทั้งปี

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง


หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) พืชผักที่อุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรต แคลเซียม วิตามิน และเป็นแหล่งของกลูตาไธโอน ซึ่งช่วยต้านการเกิดมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีไขมันต่ำอีกด้วย โดยปัจจุบันหน่อไม้ฝรั่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาให้มีการขยายตัวในการบริโภคและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นอย่างมาก
ข้อดีของการใช้พืชพันธุ์ดี

 • ให้ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพดีเกรด A สูง
 • ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งมีความสม่ำเสมอและมาตรฐานใกล้เคียงกัน
 • จะพบหน่อบานน้อยและไม่จำเป็นต้องสวมหมวกให้หน่อไม้ฝรั่ง
 • การติดของหน่อไม้ฝรั่งมีความสม่ำเสมอ
 • ใช้ต้นทุนในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งต่ำ

การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

1 การเพาะเมล็ด (1 ไร่ จะใช้เมล็ดประมาณ 150 กรัม)

 •  เพาะกล้าในแปลงเพาะโดยแช่เมล็ดในน้ำ 1 วัน แล้วห่อด้วยผ้าขาวบาง พรมน้ำให้ขึ้นจนกว่าเมล็ดจะปรินำไปหยอดลงแปลง โดยทำร่องลึก1-2 ชม. ห่างกัน 20 ชม. หยอดเมล็ดในร่องห่างกัน 10 ชม. หลุมละ 1-2 เมล็ด ต้นกล้าอายุประมาณ 4 เดือน จึงย้ายปลูก
 • เพาะกล้าในถุงพลาสติก ขนาด 4 นิ้ว โดยเตรียมวัสดุปลูกใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1:1 หยอดเมล็ดถุงละ 2 เมล็ด สามารถย้ายปลูกได้เมื่อกล้าอายุ 2-3 เดือน

2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 80-150 ช.ม. เนื่องจากต้นกล้าจะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีมาตราฐานสูงกว่าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด

การเตรียมแปลงและย้ายกล้าปลูก

      เลือกพื้นที่ปลูกที่เป็นดินร่วนทรายหรือดินร่วนมีอินทรียวัตถุมาก ความเป็นกรด-ด่างของดิน 6-7 สามารถระบายน้ำออกจากแปลงปลูกได้รวดเร็ว พรวนดินพร้อมทั้งคลุกเคล้าดินกับปุยหมักและปรับระดับดินให้สม่ำเสมอ มีความลาดเอียงไปทางใดทางหนึ่งเพื่อสะดวกในการระบายน้ำ ระยะปลูก 150×40 ชม. ขุดหลุมลึก 10-20 ชม. ทั้งนี้ความลึกในการปลูกขึ้นกับสภาพดินถ้าเป็นดินเหนียวมักปลูกตื้น ส่วนดินทรายมักจะปลูกลึกกว่า

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

     คัดเลือกต้นกล้าที่มีเหง้าใหญ่เป็นต้นแม่ที่แข็งแรงตัดยอดออกให้เหลือลำต้นเหนือดินประมาณ 15 ชม. แช่เหง้าด้วยสารป้องกันและกำจัดเชื้อรา แมนโคเชบ 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 5 นาที ก่อนนำไปย้ายปลูกก่อนปลูกควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อหลุม หรืออัตรา 50 กก./ไร่กลบปุ๋ยด้วยดินบาง ๆ หรือคลุกเคล้าปุ้ยกับดินก่อนวางเหง้าที่กันหลุม จัดเหง้าให้ตาอยู่ด้านบนและรากแผ่ออกด้านข้างหรือใช้ต้นกล้าวางที่กันหลุม

การปักค้าง

การใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่หรือท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ปักหัวกับท้ายแปลงและใช้ไม้ไผ่ขนาดเล็กพยุงเชือกเป็นระยะ โดยขึงเชือกที่ระดับ 75 และ 150 ซม.เพื่อช่วยค้ำต้นหน่อไม้ฝรั่งไม่ให้ล้มเสียหาย

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

การดูแลรักษา

 • การให้น้ำ การให้น้ำต้นกล้าที่ย้ายปลูกใหม่ควรให้น้ำวันเว้นวัน หลังจากต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วเปลี่ยนเป็นให้น้ำ 3-5 วันต่อครั้ง ซึ่งการให้น้ำสามารถทำได้ทั้งแบบปล่อยตามร่องหรือแบบพ่นฝอย
 • การใส่ปุ๋ย การใช้ ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15หรือ 13-13-21 รองกันหลุมก่อนย้ายปลูก และให้ต่อไปเดือนละครั้ง อัตราครั้งละ 20-30 กก./ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์ใส่เฉพาะในช่วงพักต้นครั้งละ1-2 ตัน/ไร่
 • การพรวนดิน ให้ทำการพรวนดินหลังจากย้ายต้นกล้าปลูกกลบโคนต้นหน่อไม้ฝรั่ง และควรพรวนดินทุก 3-4 เดือน พร้อมกับการเติมปุ๋ยอินทรีย์

การพักต้นและการไว้ต้นแม่

หลังจากย้ายปลูกช่วง 1-4 เดือนแรก ถอนต้นเล็กที่สมบูรณ์น้อยกว่าออก เลี้ยงต้นแม่ไว้ 5-6 ต้นต่อกอ จนกระทั่งหน่อที่เกิดใหม่มีขนาดใหญ่และปริมาณมากพอจึงเก็บหน่อส่งตลาด เมื่อผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเริ่มลดลงและด้อยคุณภาพ จำเป็นต้องหยุดเก็บเกี่ยวและตัดต้นแม่ทิ้งทั้งหมด บำรุงต้นด้วยป่ยอินทรีย์และปุยเคมี พรวนดินพูนโคนป้องกันต้นล้ม ปล่อยให้หน่อเจริญเติบโตเป็นต้นแม่ใหม่ประมาณ 1 เดือน จึงคัดเลือกต้นแมโดยถอนต้นที่มีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ออก เก็บต้นที่มีขนาดใหญ่ไว้ จากนั้นจึงปักค้างจึงเชือกป้องกันต้นโยกคลอน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบใหม่จะเห็นว่าหน่อไม้ฝรั่งมีช่วงพักต้นประมาณ 1 เดือน และช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 2 เดือน

โรคและแมลงที่สำคัญ

 • โรคลำต้นไหม้ โรคใบเทียมร่วง โรคเน่าเปียกโรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา ระบาดช่วงฤดูฝนและในที่ที่มีความชื้นสูง ป้องกันโดยการตัดแต่งทรงพุ่มและควบคุมการให้น้ำ
 • เพลี้ยไฟ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอม ระบาดช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ป้องกันโดยใช้กับดักกาวเหนียว ถ้าเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการควบคุมโรคและแมลงควรใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และใช้ตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่ง สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้มือจับโคนหน่อที่โผล่พ้นดินสูงประมาณ 20 ชม. แล้วดึงขึ้นมาในแนวตรง ช่วงเช้าเวลา 06.00-09.00 น.

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

การเพิ่มมูลค่า

การเพิ่มมูลค่าด้วยการทำหน่อไม้ฝรั่งขาว เมื่อหน่อไม้ฝรั่งโตขึ้นมาได้นิดหนึ่งก็ครอบด้วยท่อพีวีซีที่หุ้มปลายสูงขึ้นมาด้วยถุงพลาสติกปลูกสีดำ ทำให้ไม่ถูกแสง ซึ่งราคาหน่อไม้ฝรั่งขาว จะสูงกว่าหน่อไม้ฝรั่งปกติอีกเท่าตัวโดยการเก็บแบบหน่อขาว ควรเก็บช่วงเวลา 04.00-07.00 น. และต้องระมัดระวังไม่ให้หน่อโดนแสงแดด

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,www.withikaset.com
บทความอื่นที่น่าสนใจ