ท่องเที่ยว » วัดภูทอก จ.บึงกาฬ มนต์เสน่ห์จากความศรัทธา

วัดภูทอก จ.บึงกาฬ มนต์เสน่ห์จากความศรัทธา

7 กันยายน 2023
561   0

วัดภูทอก จ.บึงกาฬ มนต์เสน่ห์จากความศรัทธา

วัดภูทอก

วัดภูทอก


ภูทอก เป็นภูเขาโดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล มีทั้งภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ภูทอกน้อยเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร ( วัดภูทอก ) บันไดที่ขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษให้พ้นโลกแห่งโลกียะสู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอกยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจของชุมชน บันไดขึ้นภูทอกแบ่งออกเป็น 7 ชั้นวัดเจติยาคิรีวิหาร หรือ วัดภูทอก ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2483 โดยพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย คืนหนึ่งได้เกิดนิมิตรขึ้นเห็นปราสาท 2 หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดังนั้นพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐจึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิดนิมิตร และได้พบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงานร่มรื่น เหมาะที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ที่ถ้ำบนภูทอกกับพระครูศริธรรมวัฒน์ ต่อมาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวนธุดงภ์มาอยู่ที่ภูทอกจึงพร้อมใจกันอาราธนาให้สร้างวัดขึ้นที่ภูทอก

วัดภูทอก

วัดภูทอก

สถานที่กราบไหว้ระหว่างทางขึ้น

วัดภูทอก

ขอบคุณภาพประกอบบทความจาก | Facebook ลุง นักเดินทาง , Pongsiri Thammarat, อรัญญา ฤทธิเดช


บทความที่เกี่ยวข้อง