ท่องเที่ยว » เที่ยว!! กาฬสินธุ์ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ สักการะ พระพรหมภูมิปาโล

เที่ยว!! กาฬสินธุ์ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ สักการะ พระพรหมภูมิปาโล

28 เมษายน 2023
605   0

เที่ยว!! กาฬสินธุ์ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ สักการะ พระพรหมภูมิปาโล

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์


ปักหมุด เที่ยวอีสาน วันนี้เรายังอยู่ที่ กาฬสินธุ์ กันครับ ซึ่งจะพาไหว้สักการะ พระพรหมภูมิปาโล กันที่ วัดพุทธาวาส วัดสวย กาฬสินธุ์ พร้อมกับชมบรรยากาศดีๆ วิวสวยๆ กันด้วยครับ
วัดพุทธาวาส” มีสถานะเป็น “ที่พักสงฆ์” ห่างจากตัวจังหวักกาฬสินธุ์ 34 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นที่พักสงฆ์มาเป็นเวลานับ 100 ปีชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ตามความคุ้นเคยว่า “วัดภูสิงห์” วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า “พระพรหมภูมิปาโล” เป็นพุทธรูปองค์ใ์หญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตรความสูงรวม 17.80 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2511 เป็นพระพุทธรูปมิ่งเมืององค์หนึ่งของชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการดำริสร้างของนายบุรี พรหมลกัขโณ อดีตผู้ว่า ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ได้รับความเมตตาให้คำปรึกษาจากพระสุขุมวาทเวที (สุข สุขโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ความเสียสละ ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

วัดพุทธาวาส ตั้งอยู่บ่นไหล่ภูสิงห์ มีความสูงจากระดับพื้นดิน 146 เมตร และ สูงจากระดับน้ำทะเล 346 เมตร สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ในระยะไกลได้รอบด้าน, ด้านทิศตะวันออก สามารถมองเห็นภูค่าว ภูเป้ง ภูปอ ภูคุ้มข้าว และเป็นจุดชมตะวันรับอรุณที่สวยงาม, ด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นชุมชนเทศบาลตำบลโนนบุรี และหมู่บ้านต่างๆเรียงรายเหมือนภาพงานศิลปะ, ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นเขื่อนลำปาว ภูคันโท สะพานเทพสุดา และเป็นจุดชมตะวันตกดินที่งดงามยิ่ง, ด้านทิศเหนื่อ สามารถมองเห็นเทือกเขาภูพานที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถขึ้นได้ 2 ทาง คือ ทางบันไดสวรรค์จำนวน 655 ขั้น และทางถนนลาดยาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

ข้อมูล วัดพุทธาวาส

ที่อยู่ : ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
โทร : 08-2858-7333
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดพุทธาวาส-ภูสิงห์
อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพประกอบ : เพจ วัดพุทธาวาส, facebook สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์
บทความที่เกี่ยวข้อง